ParkeringsveilederKommunestyret vedtok den 14. desember 2016 "Parkeringsveileder for Alstahaug kommune".
Denne er sammen med foreningens tilsvar og innspill, vedlagt denne artikkelen.

Alstahaug Næringsforening gav tidlig i prosessen (august 2015) tilsvar og innspill til "Parkeringsveilederen".