Næringslivslunsj med SIL, 26. april 2018

Næringslunsjene er foreningens viktigste møteplass og arena, og dagsaktuelle temaer og nye medlemmer presenterer sin virksomheter og organisasjoner. SIL er nytt medlem i Alstahaug Næringsforening, og vi ønser dem hjertelig velkommen og ser fram til fortsatt godt samarbeid.