Kulturminneplan 2018-2023 næringsforeningen mener ...

Kulturminneplan for Alsthaug kommune nærmrer seg ferdigstilling, og det er mange interessant historiske spor med store utviklingsmuligheter. Nye næringsveier ser dagens lys, og opplevelsesnæringer, natur- og kulturbaserte næringer vokser og øker hele regionens attraktivitet. Næringsforeningen har fulgt opp arbeidet og gitt sine uttalelser før behandling og vedtak av kulturminneplanen for 2018-2013.

Høringsuttalelsen følger i vedlegg nedenfor.


Bildet er fra Høvdingsetet på Sandnes. Det finnes mange spor og funn fra sagatiden i kommunen, og Hårek på Tjøtta og Sigrid på Sandnes er kjente skikkelser.