Næringslivslunsj den 1. desember

Næringslivslunsj den 1. desember kl. 11:00 - 12:00 på Scandic Syv Søstre Hotel/Kulturbadet.