Næringslivslunsj hos Sletterkulo Bowling, den 10. august 2017

Næringslivslunsjen den 10. august 2017 ble avholdt i Sletterkulo Bowling sine lokaler, og innehaver Børge Ness presenterte bowlingen, flotte matretter og ulike tilbud. Han fortalte om egen bedriftsserie i bowling som er på trappene i løpet av september måned.

Peter Balczar presenterte Fabrikken GYM sin nye lokalisering i Sandnessjøen sentrum og orienterte om flere ulike trenings- og helsefremmede tilbud.

Sletterkulo Bowling og Fabrikken GYM er nylokaliseringer i Sandnessjøen sentrum og en tilvekst til nye aktiviteter som skaper trivsel i byen. En riktig velykket lunsj med god mat, gode samtaler og ikke minst underholdende aktiviteter etterpå.


Daglig leder takker for lunsjen og innleggene.


Shuffel-board og Bowling var natrulige aktiviteter etter lunsjen.