slideshow2

Velkommen til Alstahaug Næringsforening

Velkommen til byens viktigste møtested - byens hjerte - AONF

Hvis du jobber i næringslivet er Alstahaug Næringsforening ditt viktigste nettverk. Her treffer du de fleste og mest toneangivende næringsaktørene i regionen vår. Foreningen arbeider aktivt for utvikling av regionen. Vi tilbyr faglig oppdatering, sosiale møteplasser og ikke minst jobber vi for å skape best mulige vilkår for medlemsbedriftene.

Kulturminneplan 2018-2023 er vedtatt - næringsforeningen og medlemmer mener ...

Kulturminneplan 2018-2023 for Alsthaug kommune ble behandlet og vedtatt i kommunestyret…

Parkeringsveileder i Sandnessjøen - næringsforeningen mener ..

Alstahaug Næringsforening arbeider for et godt miljø og god trafikkavvikling i sentrum,…