Hvorfor medlem?

Som medlem i Alstahaug Næringsforening får du:

(for innmeldingsskjema klikk her)

• Et bedre kontaktnett med næringslivet
• Muligheten til å delta aktivt i næringsforeningens arrangementer
• Være med på næringsforeningens felles markedsføring
• Muligheten til å være en viktig bidragsyter

Gjennom ytterligere medlemsvekst vil vi bli enda mer slagkraftige. Vi ønsker derfor din bedrift som medlem i foreningen. Fordelene med medlemskapet er mange. For å nevne noen; informasjon, deltakelse, møteplass, kompetanse, nettverk, m.m.

Alstahaug Næringsforening (AN) representerer næringslivet i vår region. Vi har i dag nærmere 100 medlemsbedrifter.

Vi er ubeskjeden nok til å hevde at vi har stor påvirkningskraft og innflytelse, fordi vi gjennom våre medlemmer har styrke til å sette dagsorden i både lokale og regionale saker.

AN arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter, samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

AN avlaster medlemmene ved å behandle og følge opp generelle saker som for eksempel kommunaltekniske og trafikale forhold, skole/næringsliv med videre.

AN arbeider også med nettverksbygging og lobbyvirksomhet i forhold til myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.

AN’s hovedoppgave er medlemsservice. Det betyr at medlemmene skal få noe tilbake gjennom tiltak som vi gjennomfører og som skal gi økt verdiskapning hos medlemsbedriftene:

Bedre lokale rammebetingelser og konkurransevilkår ved å være felles talerør
Øke muligheter for personlig nettverks- og alliansebygging ved å skape ulike møtesteder
Økt kunnskap ved å tilby informasjon, seminarer og konferanser


Medlemskontingent og serviceavgift for 2020 (vedtatt årsmøte 4. juni 2020):

Antall årsverkFra

Til

 Kontingent
(ingen mva)
Serviceavgift

Sum
(eks mva)
0

1

240

2 280

2 520

2

5

240

3 180

3 420

6

10

240

6 180

6 420

11

20

240

9 960

10 200

21

50

240

13 020

13 260

51

100

240

20 160

20 400

101

200

240

25 200

25 440

201

300

240

29 640

29 880

300

->

240

35 400

35 640

Enkeltmannsforetak

240

1 020

1 260

Ideelle organisasjoner

240240