Om ANF

«Vårt primære mål er å kjempe for våre medlemmers interesser, markedsføre regionen og være et felles talerør for våre medlemmer!»

Næringslivets viktigste arena

Hvis du jobber i næringslivet er Alstahaug Næringsforening ditt viktigste nettverk. Her treffer du de fleste og mest toneangivende næringsaktørene i regionen vår. Foreningen arbeider aktivt for utvikling av regionen. Vi tilbyr faglig oppdatering, sosiale møteplasser og ikke minst vi jobber mot det offentlige for å skape best mulig vilkår for medlemsbedriftene.

Fakta om Alstahaug Næringsforening

- Etablert i 1920 som Sandnessjøen Handelstandsforening.
- Mer enn 85 medlemsbedrifter.
- En interesseforening for næringslivet i Alstahaug og omegn.
- En aktiv premissleverandør og påvirker i næringsspørsmål.

Våre hovedmål

- Bidra til en positiv utvikling for næringslivet i regionen – med vekt på våre medlemmers interesser.
- Markedsføre næringslivet i regionen.
- Forsterke foreningen som talerør og høringsorgan.
- Skape et klima for samarbeid og kompetanseutveksling mellom foreningens medlemmer.
- Styrke oppmerksomheten rundt næringslivets betydning i regionen.
- Bidra til rekruttering og kompetanseheving i næringslivet.
- Arbeide for at handel og næringsliv skal holde et høyt nivå i forhold til kvalitet og etikk.
- Utvikle et aktivt samarbeidsforum som gir gjensidig nytte for medlemmene.