Styret

Alstahaug Næringsforening valgte på sitt årsmøte den 2. april 2019 følgende styre:

Styreleder: Kalle Tysnes, Norhav Funding AS
Nestleder: Odd Petter Olderskog Leknes, Femur Eiendom AS 
Styremedlem: Anette Davidsen, Letsea AS 
Styremedlem: Anne Karin Fagervik, Friskgården Helgeland AS
Styremedlem: Oddvar Pettersen, Torolvstein AS
Styremedlem: Kyrre Sørensen, AKER BP, avd Sandnessjøen
Styremedlem: Marvin Michaelsen, Handelshuset Sandnessjøen AS

Varamedlem: Mona Vistnes, DnB avd Sandnessjøen
Varamedlem: Veronica Strand, Hud by Strand AS

Valgkomité:

Leder: Hanne F. Kristoffersen, RKK Ytre Helgeland
Medlem: Gunnar Meyer, Arne Bjørnvold AS
Medlem: Trygve Aleksandersen, Union VVS AS avd Sandnessjøen

Revisor:

Skjalg Eide