Styret

Alstahaug Næringsforening valgte på sitt årsmøte følgende nye styreStyreleder: Kalle Tysnes, Bluecon AS
Nestleder: Mona Vistnes, DNB
Medlem: Anne-Berit Lauritzen, Barneleker AS
Medlem: Berit Brænden, Gull &Sølvsmia as
Medlem: Oddvar Pettersen, Torolvsteinen AS
Medlem: Ståle Edvardsen, ASCO
Medlem: Knut Nilsen, Brannvernopplæring Helgeland
Møtende vara: Steinar Folgerø, Sørra AS
Møtende vara: Etleva Brandth
Møtende vara: Roger Hansen, HSB

Valgkomité:

Gunnar Meyer, Arne Bjørnvold AS
Vibecke Tettlie, Sentrumsbutikken AS
Jan Ove Styve, SNN

Revisor:

Skjalg Eide