Styret

Alstahaug Næringsforening valgte på sitt årsmøte den 28. juni følgende nye styre.Styreleder: Kalle Tysnes, Bluecon AS (sitter inntill videre)
Nestleder: Mona Vistnes, DNB (sitter inntill videre)
Medlem: Anne-Berit Lauritzen, Barneleker AS
Medlem: Odd Petter Olderskog Leknes, Femur Eieindom
Medlem: Oddvar Pettersen, Torolvsteinen AS
Medlem: Paul Holmvik, ASCO
Medlem: Knut Nilsen, Brannvernopplæring Helgeland
Møtende vara: Steinar Folgerø, Sørra AS
Møtende vara: Roger Hansen, HSB

Valgkomité:

Gunnar Meyer, Arne Bjørnvold AS
Vibecke Tettlie, Sentrumsbutikken AS
Jan Ove Styve, SNN

Revisor:

Skjalg Eide