Næringsforeningens høringssvar Helgelandssykehuset 2025

Alle våre medlemmer følger på linje med alle i kommunen og nabokommunene på Helgeland den pågående prosessen med sykehusstruktur og lokalisering. Styret i næringsforeningen følger opp saken, og har gjort sin høringsuttalelse til "Helgelandssykehuset 2025". Vedlagt nedenfor følger foreningens høringssvar.

Foreningen arbeider tett sammen med vertskommunen for å ivareta og sikre rutegående transport sjøveien, luftveien og landeveien. Videre utvikling og forstørring av kystregionen er viktige arbeidsoppgaver, og sammen med Alstahaug kommune arbeider foreningen aktivt for å utrede mulighetene for ferjefri fylkesvei 17 mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Vedlagt følger invitasjon fra Sør Helgeland Regionråd om felles arbeid for å komme igang med ytterligere utredninger. De beste prognosene estimerer reisetid mellom Sandnessjøen og Brønnøysund ned mot 86 minutter mot dagens 194 minutter (forutsatt at ferjene er i rute og går i rute).

Vedlagt nedenfor følger også Nordland Fylke sin behandling fra 2017 og høringsutalelser om videre utredning av ferjefri fylkesvei 17 mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Konseptvalgutredning (KVU) som er utarbeidet av Statens Vegvesen ligger til grunn for et videre arbeid og ytterligere utredninger, og er behandlet av Fylkestinget i Nordland. Ferjefri reise mellom kystbyene Sandnessjøen og Brønnøysund vil kunne bli Helgelandskystens store "månelanding" i 2030. Et lite utdrag fra Konseptvalgutredningen (KVU), og anslått reisetid sammenlignet med dagen i dag: